SIDES/VEGGIES: Turkey Gravy

Homemade Turkey Gravy
32 oz. Serves 8-10
64 oz. Serves 11-20

Vegan gravy upon request.

Quantity:
SKU: SID20 Categories: ,

Additional information

Size:

32 oz. (Serves 8-10), 64 oz. (Serves 11-20)